baskili-kurumsal-kimlik2

Klasör

Yazılı kâğıtları düzenli ve sıralı bir biçimde korumak için kullanılan mukavva veya plastikten telli kap, cilbent, sıralaç.

hakkimizda