formlar2

Anlaşmalı Matbaalarda basılması gereken resmi Belgeler için Matbaaya verilmesi zorunlu belgeler şunlardır.

Şirketler için:
İmza Sirküleri
Vergi Levhasının Fotokopisi
Son KDV Tahakkuku
(Yeni Açılışlarda Son KDV Tahakkkuku yerine, E-Yoklama)

Şahıs Firmaları:
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Vergi Levhasının Fotokopisi
Son KDV Tahakkuku
(Yeni Açılışlarda Son KDV Tahakkuku yerine, E-Yoklama)

NOT: E-Yoklama İnternet Vergi Dairesinden Yetkiliye verilen şifre ve Vergi Numarası ile giriş yapılarak çıkartılan belgedir. Belgenin bir kopyası basılarak Anlaşmalı Matbaaya verilir.

hakkimizda