formlar2

Gider Pusulası

Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa, yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.

Gider Pusulasının tarafları ve özellikleri;
Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden
alınması yeterlidir. Alış işleminde alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır. Taraflar ve özellikleri
aşağıdaki gibidir.

Satıcı:

  • Ticari belge veremez,
  • Gider pusulasını düzenlemez, ancak imzalar,
  • Belgenin aslını alır,Satış bedelini alır.

Alıcı:

  • Ticari belge verir,
  • Gider pusulasını düzenler,
  • Belgenin kopyasını alır,
  • Satış bedelini öder

hakkimizda