Yolcu Listesi

Şehirlerarası yapılan yolcu taşımalarında 233. madde gereğince yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler (T.C. Demiryolları hariç) taşıtların her seferi için müteselsil seri ve sıra Sevk İrsaliyesi numaraları ve oturma yerlerini planlı şekilde gösteren 2 nüsha yolcu listesi düzenler ve bu listenin İrsaliyeli Fatura bir nüshasını sefer sonuna kadar taşıtta ve diğer nüshasını işyerinde bulundururlar. Yolcu taşıma biletlerinin komisyoncu veya acenteler tarafından kesilmesi halinde yolcu listeleri 3 nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası bu kimseler tarafından saklanır.

hakkimizda